Rättelse: andro och Tibhar Energy-svampar är inte boostade.

Rättelse: andro och Tibhar Energy-svampar är inte boostade.

Det är en permanent inbyggd effekt baserad på kemiska reaktioner i tillverkningen av svamparna. Men dom känns boostade, känns mjukare än angivet likt boostade svampar.