Booster

Boosting - att trimma svampen på gummit för att öka fart, skruv och känsla, samt göra svampen lite mjukare och spelvänligare och skapa extra spänning i ytgummit.

Detta dock utan att använda VOC-ämnen (Volatile Organic Compound) Boosting har en liknande effekt som speedlimning hade tidigare när VOC-ämnen var tillåtna. Dock håller boosteffekten i sig betydligt längre än speedlimning.