Lim med lösningsmedel

Lim baserat på lösningsmedel. Ej hälsosamt för inandning i allt för hög grad. Icke godkänt för tävlingsspel. Så vänta några dagar eller en vecka efter du limmat innan du använder racketet i tävling. Under förutsättning att du luftat/spelat det då och då, så borde då alla Voc-ämnen ha evapuerat från racketet.