CTT

Kina-gummin från kinesiska bordtennisförbundets eget märke.